สินค้าเหลือน้อย

2,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6189' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23845,18426,9239,4963,1584,22096,13035,10171,6474,2560,18466,6317,21926,10995,19699,5511,23715,8388 Array ( [0] => 23845 [1] => 18426 [2] => 9239 [3] => 4963 [4] => 1584 [5] => 22096 [6] => 13035 [7] => 10171 [8] => 6474 [9] => 2560 [10] => 18466 [11] => 6317 [12] => 21926 [13] => 10995 [14] => 19699 [15] => 5511 [16] => 23715 [17] => 8388 )