สินค้าหมด

3,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6188' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1517,22911,22481,5660,11174,14608,5450,18557,17850,12462,22584,9770,8715,19085,2972,8488,11217,3150 Array ( [0] => 1517 [1] => 22911 [2] => 22481 [3] => 5660 [4] => 11174 [5] => 14608 [6] => 5450 [7] => 18557 [8] => 17850 [9] => 12462 [10] => 22584 [11] => 9770 [12] => 8715 [13] => 19085 [14] => 2972 [15] => 8488 [16] => 11217 [17] => 3150 )