สินค้าหมด

3,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6188' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5166,3848,22428,17668,11077,20270,8569,9931,9225,22053,11921,4053,20259,7342,2867,3645,6728,6472 Array ( [0] => 5166 [1] => 3848 [2] => 22428 [3] => 17668 [4] => 11077 [5] => 20270 [6] => 8569 [7] => 9931 [8] => 9225 [9] => 22053 [10] => 11921 [11] => 4053 [12] => 20259 [13] => 7342 [14] => 2867 [15] => 3645 [16] => 6728 [17] => 6472 )