สินค้าหมด

1,440 BAHT
1800 BAHT

plastic kit
scale 1/100 

q select pid from dex_product where pid<>'6173' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10296,10026,5515,5695,8135,3411,22452,5065,8638,13046,1627,8506,3097,23180,4102,9285,25161,3923 Array ( [0] => 10296 [1] => 10026 [2] => 5515 [3] => 5695 [4] => 8135 [5] => 3411 [6] => 22452 [7] => 5065 [8] => 8638 [9] => 13046 [10] => 1627 [11] => 8506 [12] => 3097 [13] => 23180 [14] => 4102 [15] => 9285 [16] => 25161 [17] => 3923 )