สินค้าหมด

300 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6172' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24265,6175,23235,18985,11247,19327,13818,19508,13649,24272,24263,12222,6176,24267,23233,17398,22295,23231 Array ( [0] => 24265 [1] => 6175 [2] => 23235 [3] => 18985 [4] => 11247 [5] => 19327 [6] => 13818 [7] => 19508 [8] => 13649 [9] => 24272 [10] => 24263 [11] => 12222 [12] => 6176 [13] => 24267 [14] => 23233 [15] => 17398 [16] => 22295 [17] => 23231 )