สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6144' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6693,22555,6899,6866,6827,6865,10546,23297,7257,7857,6691,22811,18726,24017,7356,6292,7209,5559 Array ( [0] => 6693 [1] => 22555 [2] => 6899 [3] => 6866 [4] => 6827 [5] => 6865 [6] => 10546 [7] => 23297 [8] => 7257 [9] => 7857 [10] => 6691 [11] => 22811 [12] => 18726 [13] => 24017 [14] => 7356 [15] => 6292 [16] => 7209 [17] => 5559 )