มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6142' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6112,7209,7357,7857,6866,6946,5555,6944,22816,7208,6144,22555,5722,20832,6865,18336,18915,5560 Array ( [0] => 6112 [1] => 7209 [2] => 7357 [3] => 7857 [4] => 6866 [5] => 6946 [6] => 5555 [7] => 6944 [8] => 22816 [9] => 7208 [10] => 6144 [11] => 22555 [12] => 5722 [13] => 20832 [14] => 6865 [15] => 18336 [16] => 18915 [17] => 5560 )