สินค้าหมด

2,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6139' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22092,5621,22274,7345,23176,20128,12827,13671,3018,16306,23818,22117,5659,1511,21377,19396,10362,21715 Array ( [0] => 22092 [1] => 5621 [2] => 22274 [3] => 7345 [4] => 23176 [5] => 20128 [6] => 12827 [7] => 13671 [8] => 3018 [9] => 16306 [10] => 23818 [11] => 22117 [12] => 5659 [13] => 1511 [14] => 21377 [15] => 19396 [16] => 10362 [17] => 21715 )