สินค้าหมด

2,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6139' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8500,5925,22472,7833,18940,4968,3824,2246,10160,4743,2022,5217,4273,3529,15792,4886,6317,22683 Array ( [0] => 8500 [1] => 5925 [2] => 22472 [3] => 7833 [4] => 18940 [5] => 4968 [6] => 3824 [7] => 2246 [8] => 10160 [9] => 4743 [10] => 2022 [11] => 5217 [12] => 4273 [13] => 3529 [14] => 15792 [15] => 4886 [16] => 6317 [17] => 22683 )