สินค้าหมด

2,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6139' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,476,5670,14460,22492,2019,22599,21163,8249,10046,5601,12973,20287,9292,21592,14553,20063,2690,19329 Array ( [0] => 476 [1] => 5670 [2] => 14460 [3] => 22492 [4] => 2019 [5] => 22599 [6] => 21163 [7] => 8249 [8] => 10046 [9] => 5601 [10] => 12973 [11] => 20287 [12] => 9292 [13] => 21592 [14] => 14553 [15] => 20063 [16] => 2690 [17] => 19329 )