สินค้าหมด

2,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6139' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3992,23641,22916,14607,19994,3651,6459,5688,21660,7342,24682,6326,19741,24258,13736,24134,23496,16110 Array ( [0] => 3992 [1] => 23641 [2] => 22916 [3] => 14607 [4] => 19994 [5] => 3651 [6] => 6459 [7] => 5688 [8] => 21660 [9] => 7342 [10] => 24682 [11] => 6326 [12] => 19741 [13] => 24258 [14] => 13736 [15] => 24134 [16] => 23496 [17] => 16110 )