สินค้าหมด

2,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6139' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1464,21333,20951,23706,5223,6687,4964,21617,20786,9758,8943,6609,21709,6787,20584,18556,6824,20994 Array ( [0] => 1464 [1] => 21333 [2] => 20951 [3] => 23706 [4] => 5223 [5] => 6687 [6] => 4964 [7] => 21617 [8] => 20786 [9] => 9758 [10] => 8943 [11] => 6609 [12] => 21709 [13] => 6787 [14] => 20584 [15] => 18556 [16] => 6824 [17] => 20994 )