สินค้าหมด

3,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6138' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23117,20941,21689,1585,16366,8028,9139,3437,22503,14561,1546,6190,20287,14557,22092,6828,1746,22134 Array ( [0] => 23117 [1] => 20941 [2] => 21689 [3] => 1585 [4] => 16366 [5] => 8028 [6] => 9139 [7] => 3437 [8] => 22503 [9] => 14561 [10] => 1546 [11] => 6190 [12] => 20287 [13] => 14557 [14] => 22092 [15] => 6828 [16] => 1746 [17] => 22134 )