สินค้าหมด

1,500 BAHT
1900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6113' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18723,2124,2127,5816,7225,9321,11321,2128,2192,16618,2125,18724,5030,2126,14713,6114,8523,2132 Array ( [0] => 18723 [1] => 2124 [2] => 2127 [3] => 5816 [4] => 7225 [5] => 9321 [6] => 11321 [7] => 2128 [8] => 2192 [9] => 16618 [10] => 2125 [11] => 18724 [12] => 5030 [13] => 2126 [14] => 14713 [15] => 6114 [16] => 8523 [17] => 2132 )