สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6112' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6111,6827,10367,18336,5551,5555,7256,7357,7358,8546,11025,6864,6436,5854,21222,5554,18726,7208 Array ( [0] => 6111 [1] => 6827 [2] => 10367 [3] => 18336 [4] => 5551 [5] => 5555 [6] => 7256 [7] => 7357 [8] => 7358 [9] => 8546 [10] => 11025 [11] => 6864 [12] => 6436 [13] => 5854 [14] => 21222 [15] => 5554 [16] => 18726 [17] => 7208 )