สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6112' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20039,6899,21506,6693,8504,5724,6827,6948,23296,7210,18113,6293,6142,20832,18336,7857,5874,5875 Array ( [0] => 20039 [1] => 6899 [2] => 21506 [3] => 6693 [4] => 8504 [5] => 5724 [6] => 6827 [7] => 6948 [8] => 23296 [9] => 7210 [10] => 18113 [11] => 6293 [12] => 6142 [13] => 20832 [14] => 18336 [15] => 7857 [16] => 5874 [17] => 5875 )