สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6112' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22555,20041,10367,5725,20832,6057,5559,11011,5723,6111,7256,6436,13054,5873,5875,5558,7356,8504 Array ( [0] => 22555 [1] => 20041 [2] => 10367 [3] => 5725 [4] => 20832 [5] => 6057 [6] => 5559 [7] => 11011 [8] => 5723 [9] => 6111 [10] => 7256 [11] => 6436 [12] => 13054 [13] => 5873 [14] => 5875 [15] => 5558 [16] => 7356 [17] => 8504 )