สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6112' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5557,21720,20041,11047,6865,11025,20040,6056,6694,6111,7256,6142,6691,7857,23296,8546,22555,6144 Array ( [0] => 5557 [1] => 21720 [2] => 20041 [3] => 11047 [4] => 6865 [5] => 11025 [6] => 20040 [7] => 6056 [8] => 6694 [9] => 6111 [10] => 7256 [11] => 6142 [12] => 6691 [13] => 7857 [14] => 23296 [15] => 8546 [16] => 22555 [17] => 6144 )