สินค้าเหลือน้อย

1,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6112' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20041,7356,5723,23296,6057,6292,11028,8504,10367,5558,11167,6827,22816,5559,6899,6111,6293,7358 Array ( [0] => 20041 [1] => 7356 [2] => 5723 [3] => 23296 [4] => 6057 [5] => 6292 [6] => 11028 [7] => 8504 [8] => 10367 [9] => 5558 [10] => 11167 [11] => 6827 [12] => 22816 [13] => 5559 [14] => 6899 [15] => 6111 [16] => 6293 [17] => 7358 )