สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6111' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13054,22811,6436,20040,21506,5875,18915,7356,6058,10546,5560,6866,6112,6057,6865,10367,11011,5874 Array ( [0] => 13054 [1] => 22811 [2] => 6436 [3] => 20040 [4] => 21506 [5] => 5875 [6] => 18915 [7] => 7356 [8] => 6058 [9] => 10546 [10] => 5560 [11] => 6866 [12] => 6112 [13] => 6057 [14] => 6865 [15] => 10367 [16] => 11011 [17] => 5874 )