มีสินค้า

5,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6100' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13645,1091,6101,3927,13644,3928,15582,15618,7918,11900,8629,4338,1093,4246,21443,19969,7914,5050 Array ( [0] => 13645 [1] => 1091 [2] => 6101 [3] => 3927 [4] => 13644 [5] => 3928 [6] => 15582 [7] => 15618 [8] => 7918 [9] => 11900 [10] => 8629 [11] => 4338 [12] => 1093 [13] => 4246 [14] => 21443 [15] => 19969 [16] => 7914 [17] => 5050 )