มีสินค้า

4,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6100' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3927,19481,8421,1093,3931,6154,3431,1089,8711,7915,3929,10004,15582,13645,4245,11900,6101,4246 Array ( [0] => 3927 [1] => 19481 [2] => 8421 [3] => 1093 [4] => 3931 [5] => 6154 [6] => 3431 [7] => 1089 [8] => 8711 [9] => 7915 [10] => 3929 [11] => 10004 [12] => 15582 [13] => 13645 [14] => 4245 [15] => 11900 [16] => 6101 [17] => 4246 )