สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6064' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22052,11001,21471,22282,5509,13039,20261,4847,13376,13186,10156,10440,2088,9976,7743,20556,2889,2948 Array ( [0] => 22052 [1] => 11001 [2] => 21471 [3] => 22282 [4] => 5509 [5] => 13039 [6] => 20261 [7] => 4847 [8] => 13376 [9] => 13186 [10] => 10156 [11] => 10440 [12] => 2088 [13] => 9976 [14] => 7743 [15] => 20556 [16] => 2889 [17] => 2948 )