สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6058' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23297,6694,5552,20041,5854,5722,6866,18726,11167,5874,7357,5725,6945,5723,13054,7857,22555,6949 Array ( [0] => 23297 [1] => 6694 [2] => 5552 [3] => 20041 [4] => 5854 [5] => 5722 [6] => 6866 [7] => 18726 [8] => 11167 [9] => 5874 [10] => 7357 [11] => 5725 [12] => 6945 [13] => 5723 [14] => 13054 [15] => 7857 [16] => 22555 [17] => 6949 )