สินค้าหมด

360 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6058' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23296,18113,7208,6949,11028,6293,22555,5874,6144,8477,20041,21222,5873,6693,11047,24017,5854,6946 Array ( [0] => 23296 [1] => 18113 [2] => 7208 [3] => 6949 [4] => 11028 [5] => 6293 [6] => 22555 [7] => 5874 [8] => 6144 [9] => 8477 [10] => 20041 [11] => 21222 [12] => 5873 [13] => 6693 [14] => 11047 [15] => 24017 [16] => 5854 [17] => 6946 )