สินค้าหมด

150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6021' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6027,6023,7584,23694,7564,7579,7614,7623,7625,6029,6048,10990,7601,6041,11274,7573,7567,7600 Array ( [0] => 6027 [1] => 6023 [2] => 7584 [3] => 23694 [4] => 7564 [5] => 7579 [6] => 7614 [7] => 7623 [8] => 7625 [9] => 6029 [10] => 6048 [11] => 10990 [12] => 7601 [13] => 6041 [14] => 11274 [15] => 7573 [16] => 7567 [17] => 7600 )