สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6004' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3958,786,4261,4331,3861,11587,9635,1180,5976,7064,8568,6286,1618,10017,6974,7382,784,3859 Array ( [0] => 3958 [1] => 786 [2] => 4261 [3] => 4331 [4] => 3861 [5] => 11587 [6] => 9635 [7] => 1180 [8] => 5976 [9] => 7064 [10] => 8568 [11] => 6286 [12] => 1618 [13] => 10017 [14] => 6974 [15] => 7382 [16] => 784 [17] => 3859 )