สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6004' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3580,20898,13240,788,9592,5826,789,10082,7252,9090,4262,3467,10541,4818,9632,4863,10329,3214 Array ( [0] => 3580 [1] => 20898 [2] => 13240 [3] => 788 [4] => 9592 [5] => 5826 [6] => 789 [7] => 10082 [8] => 7252 [9] => 9090 [10] => 4262 [11] => 3467 [12] => 10541 [13] => 4818 [14] => 9632 [15] => 4863 [16] => 10329 [17] => 3214 )