สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6004' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2707,5061,8850,6006,4819,8835,9277,18306,9598,17030,4802,3871,790,10533,9107,18498,3859,4798 Array ( [0] => 2707 [1] => 5061 [2] => 8850 [3] => 6006 [4] => 4819 [5] => 8835 [6] => 9277 [7] => 18306 [8] => 9598 [9] => 17030 [10] => 4802 [11] => 3871 [12] => 790 [13] => 10533 [14] => 9107 [15] => 18498 [16] => 3859 [17] => 4798 )