สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6004' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10533,23178,4790,6978,10325,3213,5976,9107,1622,1171,9623,6153,3926,4156,9596,6974,790,5855 Array ( [0] => 10533 [1] => 23178 [2] => 4790 [3] => 6978 [4] => 10325 [5] => 3213 [6] => 5976 [7] => 9107 [8] => 1622 [9] => 1171 [10] => 9623 [11] => 6153 [12] => 3926 [13] => 4156 [14] => 9596 [15] => 6974 [16] => 790 [17] => 5855 )