สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6004' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9593,9107,3871,4793,23058,7064,6286,3861,7365,1621,4113,786,9094,4792,1619,9633,5976,794 Array ( [0] => 9593 [1] => 9107 [2] => 3871 [3] => 4793 [4] => 23058 [5] => 7064 [6] => 6286 [7] => 3861 [8] => 7365 [9] => 1621 [10] => 4113 [11] => 786 [12] => 9094 [13] => 4792 [14] => 1619 [15] => 9633 [16] => 5976 [17] => 794 )