สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6004' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3610,7494,9598,23059,6974,3958,4331,10325,9630,4114,9632,8311,4156,3859,3214,23058,1178,7224 Array ( [0] => 3610 [1] => 7494 [2] => 9598 [3] => 23059 [4] => 6974 [5] => 3958 [6] => 4331 [7] => 10325 [8] => 9630 [9] => 4114 [10] => 9632 [11] => 8311 [12] => 4156 [13] => 3859 [14] => 3214 [15] => 23058 [16] => 1178 [17] => 7224 )