สินค้าเหลือน้อย

180 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6002' and ( pcharacter='149' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24250,8582,3921,5859,5702,5881,10317,19386,6543,9222,6003,23001,8581,8583,8584,1188,4542,3920 Array ( [0] => 24250 [1] => 8582 [2] => 3921 [3] => 5859 [4] => 5702 [5] => 5881 [6] => 10317 [7] => 19386 [8] => 6543 [9] => 9222 [10] => 6003 [11] => 23001 [12] => 8581 [13] => 8583 [14] => 8584 [15] => 1188 [16] => 4542 [17] => 3920 )