สินค้าเหลือน้อย

180 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6002' and ( pcharacter='149' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8585,6543,5702,6236,6003,3921,8581,5881,4542,1188,8583,6542,5859,8584,10317,3920,23001,19386 Array ( [0] => 8585 [1] => 6543 [2] => 5702 [3] => 6236 [4] => 6003 [5] => 3921 [6] => 8581 [7] => 5881 [8] => 4542 [9] => 1188 [10] => 8583 [11] => 6542 [12] => 5859 [13] => 8584 [14] => 10317 [15] => 3920 [16] => 23001 [17] => 19386 )