สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5950' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8718,2259,21161,21847,18905,1815,13885,4396,8037,21259,14581,8888,20343,13879,16185,4745,10483,14514 Array ( [0] => 8718 [1] => 2259 [2] => 21161 [3] => 21847 [4] => 18905 [5] => 1815 [6] => 13885 [7] => 4396 [8] => 8037 [9] => 21259 [10] => 14581 [11] => 8888 [12] => 20343 [13] => 13879 [14] => 16185 [15] => 4745 [16] => 10483 [17] => 14514 )