สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5950' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21748,4711,76,20596,20395,22266,22679,21290,18330,8472,8,24591,18310,22897,16198,24592,20499,11006 Array ( [0] => 21748 [1] => 4711 [2] => 76 [3] => 20596 [4] => 20395 [5] => 22266 [6] => 22679 [7] => 21290 [8] => 18330 [9] => 8472 [10] => 8 [11] => 24591 [12] => 18310 [13] => 22897 [14] => 16198 [15] => 24592 [16] => 20499 [17] => 11006 )