สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5949' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6392,2217,13950,20033,6400,10423,22671,18328,13941,9980,13876,19829,13960,11016,19827,8864,21257,21006 Array ( [0] => 6392 [1] => 2217 [2] => 13950 [3] => 20033 [4] => 6400 [5] => 10423 [6] => 22671 [7] => 18328 [8] => 13941 [9] => 9980 [10] => 13876 [11] => 19829 [12] => 13960 [13] => 11016 [14] => 19827 [15] => 8864 [16] => 21257 [17] => 21006 )