สินค้าเหลือน้อย

499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5948' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,329,4399,12430,16970,18715,9333,22670,17142,20034,13906,23669,1815,97,4711,7854,14071,16204,21582 Array ( [0] => 329 [1] => 4399 [2] => 12430 [3] => 16970 [4] => 18715 [5] => 9333 [6] => 22670 [7] => 17142 [8] => 20034 [9] => 13906 [10] => 23669 [11] => 1815 [12] => 97 [13] => 4711 [14] => 7854 [15] => 14071 [16] => 16204 [17] => 21582 )