สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5948' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1812,12437,16143,21575,10772,18319,8869,16206,14023,23344,14623,64,20577,8485,20574,13868,17511,9580 Array ( [0] => 1812 [1] => 12437 [2] => 16143 [3] => 21575 [4] => 10772 [5] => 18319 [6] => 8869 [7] => 16206 [8] => 14023 [9] => 23344 [10] => 14623 [11] => 64 [12] => 20577 [13] => 8485 [14] => 20574 [15] => 13868 [16] => 17511 [17] => 9580 )