สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5943' and ( pcharacter='185' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5069,19094,5083,5084,5944,13955,13954 Array ( [0] => 5069 [1] => 19094 [2] => 5083 [3] => 5084 [4] => 5944 [5] => 13955 [6] => 13954 )