มีสินค้า

129 BAHT
159 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5934' and ( pcharacter='193' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9725,15247,13979,8690,14026,15245,9716,5954,6104,5967,9726,6105,6103,5935,15248,14027,5966,15246 Array ( [0] => 9725 [1] => 15247 [2] => 13979 [3] => 8690 [4] => 14026 [5] => 15245 [6] => 9716 [7] => 5954 [8] => 6104 [9] => 5967 [10] => 9726 [11] => 6105 [12] => 6103 [13] => 5935 [14] => 15248 [15] => 14027 [16] => 5966 [17] => 15246 )