สินค้าหมด

1,100 BAHT

Size:approx. w728mm x h515mm
Material: polyester, polypropylene

q select pid from dex_product where pid<>'5933' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10660,7531,17139,17221,11154,19536,21048,8053,18694,21033,21032,21054,7941,8222,8078,16846,21049,8225 Array ( [0] => 10660 [1] => 7531 [2] => 17139 [3] => 17221 [4] => 11154 [5] => 19536 [6] => 21048 [7] => 8053 [8] => 18694 [9] => 21033 [10] => 21032 [11] => 21054 [12] => 7941 [13] => 8222 [14] => 8078 [15] => 16846 [16] => 21049 [17] => 8225 )