สินค้าหมด

3,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5917' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14495,20479,10433,18028,10432,16522,10652,8709,13083,14948,356,11536,16518,201,16521,14178,20141,14639 Array ( [0] => 14495 [1] => 20479 [2] => 10433 [3] => 18028 [4] => 10432 [5] => 16522 [6] => 10652 [7] => 8709 [8] => 13083 [9] => 14948 [10] => 356 [11] => 11536 [12] => 16518 [13] => 201 [14] => 16521 [15] => 14178 [16] => 20141 [17] => 14639 )