สินค้าเหลือน้อย

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5917' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23375,354,298,13082,16521,7959,20479,201,7405,12510,23374,16520,15557,11536,10433,358,294,20610 Array ( [0] => 23375 [1] => 354 [2] => 298 [3] => 13082 [4] => 16521 [5] => 7959 [6] => 20479 [7] => 201 [8] => 7405 [9] => 12510 [10] => 23374 [11] => 16520 [12] => 15557 [13] => 11536 [14] => 10433 [15] => 358 [16] => 294 [17] => 20610 )