สินค้าเหลือน้อย

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5917' and ( pcharacter='129' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20610,21483,11111,293,16514,358,10652,6470,3840,23371,354,21484,23375,7958,23376,355,16517,23374 Array ( [0] => 20610 [1] => 21483 [2] => 11111 [3] => 293 [4] => 16514 [5] => 358 [6] => 10652 [7] => 6470 [8] => 3840 [9] => 23371 [10] => 354 [11] => 21484 [12] => 23375 [13] => 7958 [14] => 23376 [15] => 355 [16] => 16517 [17] => 23374 )