สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5898' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14470,16925,19905,19919,20171,20205,14306,20278,11431,21263,11750,11604,19281,10764,11598,21315,16935,15278 Array ( [0] => 14470 [1] => 16925 [2] => 19905 [3] => 19919 [4] => 20171 [5] => 20205 [6] => 14306 [7] => 20278 [8] => 11431 [9] => 21263 [10] => 11750 [11] => 11604 [12] => 19281 [13] => 10764 [14] => 11598 [15] => 21315 [16] => 16935 [17] => 15278 )