สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5888' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23433,19940,16654,15275,15295,19920,11598,14293,22944,12369,20278,12001,24117,212,11957,19280,22240,14285 Array ( [0] => 23433 [1] => 19940 [2] => 16654 [3] => 15275 [4] => 15295 [5] => 19920 [6] => 11598 [7] => 14293 [8] => 22944 [9] => 12369 [10] => 20278 [11] => 12001 [12] => 24117 [13] => 212 [14] => 11957 [15] => 19280 [16] => 22240 [17] => 14285 )