สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5825' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22210,16064,4782,15903,5521,9281,13008,18058,18525,18045,5809,8486,8155,21636,8141,16303,3127,18060 Array ( [0] => 22210 [1] => 16064 [2] => 4782 [3] => 15903 [4] => 5521 [5] => 9281 [6] => 13008 [7] => 18058 [8] => 18525 [9] => 18045 [10] => 5809 [11] => 8486 [12] => 8155 [13] => 21636 [14] => 8141 [15] => 16303 [16] => 3127 [17] => 18060 )