สินค้าหมด

500 BAHT

[Set Contents]
-Card x33
-Paper play mat
-Love Live! School Idol Collection Vol. 4 x4 packs
-Otanoshimi kirakira pack (SR card x1, sleeve x1)

/
q select pid from dex_product where pid<>'5813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10566,9923,17139,16462,6823,20800,7019,10415,23566,21071,3900,15225,25064,18692,10735,11975,12916,24661 Array ( [0] => 10566 [1] => 9923 [2] => 17139 [3] => 16462 [4] => 6823 [5] => 20800 [6] => 7019 [7] => 10415 [8] => 23566 [9] => 21071 [10] => 3900 [11] => 15225 [12] => 25064 [13] => 18692 [14] => 10735 [15] => 11975 [16] => 12916 [17] => 24661 )