สินค้าหมด

500 BAHT

[Set Contents]
-Card x33
-Paper play mat
-Love Live! School Idol Collection Vol. 4 x4 packs
-Otanoshimi kirakira pack (SR card x1, sleeve x1)

/
q select pid from dex_product where pid<>'5813' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19716,8175,8203,10631,8342,8331,9356,8533,21204,11475,11185,11479,15377,13844,11186,10648,17566,9808 Array ( [0] => 19716 [1] => 8175 [2] => 8203 [3] => 10631 [4] => 8342 [5] => 8331 [6] => 9356 [7] => 8533 [8] => 21204 [9] => 11475 [10] => 11185 [11] => 11479 [12] => 15377 [13] => 13844 [14] => 11186 [15] => 10648 [16] => 17566 [17] => 9808 )