สินค้าหมด

70 BAHT

1pack = 1 card + 1 sleeve

/
q select pid from dex_product where pid<>'5811' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16840,7418,23228,6675,7519,4933,10845,5728,7285,15591,23225,4518,4506,12333,6683,12118,10207,9811 Array ( [0] => 16840 [1] => 7418 [2] => 23228 [3] => 6675 [4] => 7519 [5] => 4933 [6] => 10845 [7] => 5728 [8] => 7285 [9] => 15591 [10] => 23225 [11] => 4518 [12] => 4506 [13] => 12333 [14] => 6683 [15] => 12118 [16] => 10207 [17] => 9811 )