สินค้าหมด

70 BAHT

1pack = 1 card + 1 sleeve

/
q select pid from dex_product where pid<>'5811' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15187,12117,7521,12345,7296,6081,7302,7942,21080,15178,4517,10932,8179,5300,18696,8595,10402,8192 Array ( [0] => 15187 [1] => 12117 [2] => 7521 [3] => 12345 [4] => 7296 [5] => 6081 [6] => 7302 [7] => 7942 [8] => 21080 [9] => 15178 [10] => 4517 [11] => 10932 [12] => 8179 [13] => 5300 [14] => 18696 [15] => 8595 [16] => 10402 [17] => 8192 )