สินค้าหมด

70 BAHT

1pack = 1 card + 1 sleeve

/
q select pid from dex_product where pid<>'5811' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5734,9811,20797,5731,23201,7005,24408,21037,5737,16844,24423,8070,8379,12329,21412,12323,10168,16850 Array ( [0] => 5734 [1] => 9811 [2] => 20797 [3] => 5731 [4] => 23201 [5] => 7005 [6] => 24408 [7] => 21037 [8] => 5737 [9] => 16844 [10] => 24423 [11] => 8070 [12] => 8379 [13] => 12329 [14] => 21412 [15] => 12323 [16] => 10168 [17] => 16850 )