สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6446,3529,21669,4000,6763,3884,12491,4187,2996,6794,6828,6262,16121,1530,4736,2254,8276,22943 Array ( [0] => 6446 [1] => 3529 [2] => 21669 [3] => 4000 [4] => 6763 [5] => 3884 [6] => 12491 [7] => 4187 [8] => 2996 [9] => 6794 [10] => 6828 [11] => 6262 [12] => 16121 [13] => 1530 [14] => 4736 [15] => 2254 [16] => 8276 [17] => 22943 )