สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15589,12974,5782,22284,12488,2021,21067,6454,8389,1328,1567,6658,24495,10694,6331,9481,18555,2672 Array ( [0] => 15589 [1] => 12974 [2] => 5782 [3] => 22284 [4] => 12488 [5] => 2021 [6] => 21067 [7] => 6454 [8] => 8389 [9] => 1328 [10] => 1567 [11] => 6658 [12] => 24495 [13] => 10694 [14] => 6331 [15] => 9481 [16] => 18555 [17] => 2672 )