สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13678,9934,11208,7609,3452,1515,4842,21926,15149,4201,20119,14550,7897,2854,9973,14792,5173,13544 Array ( [0] => 13678 [1] => 9934 [2] => 11208 [3] => 7609 [4] => 3452 [5] => 1515 [6] => 4842 [7] => 21926 [8] => 15149 [9] => 4201 [10] => 20119 [11] => 14550 [12] => 7897 [13] => 2854 [14] => 9973 [15] => 14792 [16] => 5173 [17] => 13544 )