สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5805' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21977,2384,6419,24190,14128,20930,23813,22598,7782,22042,19528,23386,13186,2867,23845,11194,17395,23395 Array ( [0] => 21977 [1] => 2384 [2] => 6419 [3] => 24190 [4] => 14128 [5] => 20930 [6] => 23813 [7] => 22598 [8] => 7782 [9] => 22042 [10] => 19528 [11] => 23386 [12] => 13186 [13] => 2867 [14] => 23845 [15] => 11194 [16] => 17395 [17] => 23395 )