สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5804' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19858,19988,5700,22715,23854,2032,10582,12967,9199,20115,12965,6558,6659,22472,23934,5419,12481,21925 Array ( [0] => 19858 [1] => 19988 [2] => 5700 [3] => 22715 [4] => 23854 [5] => 2032 [6] => 10582 [7] => 12967 [8] => 9199 [9] => 20115 [10] => 12965 [11] => 6558 [12] => 6659 [13] => 22472 [14] => 23934 [15] => 5419 [16] => 12481 [17] => 21925 )