สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5804' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6598,20544,3942,18124,1431,10777,22581,5437,6472,10528,9379,19396,4234,11755,18546,14129,4847,5183 Array ( [0] => 6598 [1] => 20544 [2] => 3942 [3] => 18124 [4] => 1431 [5] => 10777 [6] => 22581 [7] => 5437 [8] => 6472 [9] => 10528 [10] => 9379 [11] => 19396 [12] => 4234 [13] => 11755 [14] => 18546 [15] => 14129 [16] => 4847 [17] => 5183 )