สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5768' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7229,10909,1507,9713,196,193,5758,198,5759,9714,195,5757,10910,1509,9643,5760,5762,22510 Array ( [0] => 7229 [1] => 10909 [2] => 1507 [3] => 9713 [4] => 196 [5] => 193 [6] => 5758 [7] => 198 [8] => 5759 [9] => 9714 [10] => 195 [11] => 5757 [12] => 10910 [13] => 1509 [14] => 9643 [15] => 5760 [16] => 5762 [17] => 22510 )