สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5768' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1507,7233,7229,194,197,9369,9643,1509,5758,196,5759,5757,5761,22509,1513,195,5767,5622 Array ( [0] => 1507 [1] => 7233 [2] => 7229 [3] => 194 [4] => 197 [5] => 9369 [6] => 9643 [7] => 1509 [8] => 5758 [9] => 196 [10] => 5759 [11] => 5757 [12] => 5761 [13] => 22509 [14] => 1513 [15] => 195 [16] => 5767 [17] => 5622 )