สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'5768' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5767,7233,5759,5762,5761,5758,194,5757,198,1455,10909,196,195,22510,9369,10910,197,9643 Array ( [0] => 5767 [1] => 7233 [2] => 5759 [3] => 5762 [4] => 5761 [5] => 5758 [6] => 194 [7] => 5757 [8] => 198 [9] => 1455 [10] => 10909 [11] => 196 [12] => 195 [13] => 22510 [14] => 9369 [15] => 10910 [16] => 197 [17] => 9643 )