สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'5767' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1513,196,9714,22509,7233,7229,193,7232,5758,10909,5760,1455,5759,5762,198,1509,5761,1507 Array ( [0] => 1513 [1] => 196 [2] => 9714 [3] => 22509 [4] => 7233 [5] => 7229 [6] => 193 [7] => 7232 [8] => 5758 [9] => 10909 [10] => 5760 [11] => 1455 [12] => 5759 [13] => 5762 [14] => 198 [15] => 1509 [16] => 5761 [17] => 1507 )