สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT

ในกล่องบรรจุการ์ด 50 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5762' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5768,5767,5761,7229,5757,9369,1507,9713,7232,196,10910,5760,194,1513,5622,195,193,22510 Array ( [0] => 5768 [1] => 5767 [2] => 5761 [3] => 7229 [4] => 5757 [5] => 9369 [6] => 1507 [7] => 9713 [8] => 7232 [9] => 196 [10] => 10910 [11] => 5760 [12] => 194 [13] => 1513 [14] => 5622 [15] => 195 [16] => 193 [17] => 22510 )