สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

ในกล่องบรรจุการ์ด 50 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5762' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5768,197,10910,5759,7229,1513,5760,1455,193,7232,7233,194,5757,9643,10909,22509,9714,195 Array ( [0] => 5768 [1] => 197 [2] => 10910 [3] => 5759 [4] => 7229 [5] => 1513 [6] => 5760 [7] => 1455 [8] => 193 [9] => 7232 [10] => 7233 [11] => 194 [12] => 5757 [13] => 9643 [14] => 10909 [15] => 22509 [16] => 9714 [17] => 195 )