สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

ในกล่องบรรจุการ์ด 50 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5762' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22510,10909,1513,5757,7229,196,9643,22509,9713,7233,198,5760,9714,194,1507,1455,197,5758 Array ( [0] => 22510 [1] => 10909 [2] => 1513 [3] => 5757 [4] => 7229 [5] => 196 [6] => 9643 [7] => 22509 [8] => 9713 [9] => 7233 [10] => 198 [11] => 5760 [12] => 9714 [13] => 194 [14] => 1507 [15] => 1455 [16] => 197 [17] => 5758 )