สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,194,9713,9369,5762,198,7232,22509,5622,197,7229,5767,22510,196,5768,10909,10910,5759,1507 Array ( [0] => 194 [1] => 9713 [2] => 9369 [3] => 5762 [4] => 198 [5] => 7232 [6] => 22509 [7] => 5622 [8] => 197 [9] => 7229 [10] => 5767 [11] => 22510 [12] => 196 [13] => 5768 [14] => 10909 [15] => 10910 [16] => 5759 [17] => 1507 )