สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10909,22510,195,5622,193,7229,194,5757,1513,1455,197,1507,196,198,5758,5759,9714,5768 Array ( [0] => 10909 [1] => 22510 [2] => 195 [3] => 5622 [4] => 193 [5] => 7229 [6] => 194 [7] => 5757 [8] => 1513 [9] => 1455 [10] => 197 [11] => 1507 [12] => 196 [13] => 198 [14] => 5758 [15] => 5759 [16] => 9714 [17] => 5768 )