สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10910,5767,5759,1513,193,9643,9713,5762,7229,198,195,9714,10909,5768,22510,5622,1509,5760 Array ( [0] => 10910 [1] => 5767 [2] => 5759 [3] => 1513 [4] => 193 [5] => 9643 [6] => 9713 [7] => 5762 [8] => 7229 [9] => 198 [10] => 195 [11] => 9714 [12] => 10909 [13] => 5768 [14] => 22510 [15] => 5622 [16] => 1509 [17] => 5760 )