สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,197,1509,9643,5759,5760,1513,5768,7229,5758,196,5767,10910,5757,22509,5762,10909,1507,194 Array ( [0] => 197 [1] => 1509 [2] => 9643 [3] => 5759 [4] => 5760 [5] => 1513 [6] => 5768 [7] => 7229 [8] => 5758 [9] => 196 [10] => 5767 [11] => 10910 [12] => 5757 [13] => 22509 [14] => 5762 [15] => 10909 [16] => 1507 [17] => 194 )