สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9714,22510,7233,1507,10910,1455,193,5757,5768,196,195,1509,9369,5760,5767,7232,5759,1513 Array ( [0] => 9714 [1] => 22510 [2] => 7233 [3] => 1507 [4] => 10910 [5] => 1455 [6] => 193 [7] => 5757 [8] => 5768 [9] => 196 [10] => 195 [11] => 1509 [12] => 9369 [13] => 5760 [14] => 5767 [15] => 7232 [16] => 5759 [17] => 1513 )