สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7232,5758,5759,5760,9713,7229,194,22510,196,5762,5757,197,5767,5768,9369,9643,1455,5622 Array ( [0] => 7232 [1] => 5758 [2] => 5759 [3] => 5760 [4] => 9713 [5] => 7229 [6] => 194 [7] => 22510 [8] => 196 [9] => 5762 [10] => 5757 [11] => 197 [12] => 5767 [13] => 5768 [14] => 9369 [15] => 9643 [16] => 1455 [17] => 5622 )