สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5760,5758,9713,196,5768,195,5757,5767,10909,7232,5759,9369,193,7229,198,7233,22510,1513 Array ( [0] => 5760 [1] => 5758 [2] => 9713 [3] => 196 [4] => 5768 [5] => 195 [6] => 5757 [7] => 5767 [8] => 10909 [9] => 7232 [10] => 5759 [11] => 9369 [12] => 193 [13] => 7229 [14] => 198 [15] => 7233 [16] => 22510 [17] => 1513 )