สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9643,22509,7233,196,193,194,5768,9713,198,1509,195,1507,1513,10909,7229,22510,5758,5760 Array ( [0] => 9643 [1] => 22509 [2] => 7233 [3] => 196 [4] => 193 [5] => 194 [6] => 5768 [7] => 9713 [8] => 198 [9] => 1509 [10] => 195 [11] => 1507 [12] => 1513 [13] => 10909 [14] => 7229 [15] => 22510 [16] => 5758 [17] => 5760 )