สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT

บรรจุการ์ด 35 ใบ
พิเศษการ์ดเรืองแสง 2 ใบ 

q select pid from dex_product where pid<>'5761' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5758,7229,9369,9713,193,7232,5757,5762,22510,5759,195,1455,196,5622,5767,198,5760,10910 Array ( [0] => 5758 [1] => 7229 [2] => 9369 [3] => 9713 [4] => 193 [5] => 7232 [6] => 5757 [7] => 5762 [8] => 22510 [9] => 5759 [10] => 195 [11] => 1455 [12] => 196 [13] => 5622 [14] => 5767 [15] => 198 [16] => 5760 [17] => 10910 )